۰۲:۳۰ - یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

روایت است که چون تنگ شد بر او میدان 
فتاده از حرکت، ذوالجناح وز جولان

هوا ز بادِ مخالف چو قیرگون گردید
عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت
نه سیدالشهداء بر جدال طاقت داشت

کشید پــا ز رکـاب آن خلاصه ی ایجاد
 به رنگ پرتو خورشید، بر زمین افتاد

بلندمرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

السلام علیک یا اباعبدالله

 

 

 

 

 
                                          
استادیار پایه 19 گروه مهندسی برق- گرایش قدرت
Email: j_nikoukar@iau-saveh.ac.ir   
Email: nikoukar.javad@yahoo.com